Sambutan Kepala Madrasah

Pendidikan

* SD Negeri 2 Talagasari, 1957; 
* SMP 1 Kawali lulus tahun 1963; 
* SPG Negeri Ciamis lulus tahun 1970; 
* Sarjana bimbingan konseling FIP IKIP Bandung tahun 1976; 
* Magister bimbingan konseling IKIP Bandung lulus tahun 1983; 
* Sandwich program pada University of New York Amerika Serikat tahun 1986; 
* Program doktor bimbingan dan konseling IKIP Bandung tahun 1988.